"yazıdaki varlık"ı

keşfet

Tadımlık kesitler ile iyi kitaplara göz at, kitabın kokusunu al, okumanın tadına var

Saçaklızade Mehmed Efendi'nin en başlıca eseri

İlimlerin tasnifi hakkında bir başucu kitabı

ilimlerin tertibi.jpeg
 

Türkçe tercümesi ve Arapça aslı ile birlikte

WhatsApp Image 2020-08-08 at 10.26.44 PM

Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin Fütuhat-ı Medenyesi

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin  Şeyhi İsmail Fakirullah Hazretlerinden aktardığı notlar...  

İsmail Fakirullah'tan Hikmetler  

WhatsApp Image 2020-08-08 at 10.26.46 PM
 

Prof. Dr. Mehmet Akkuş Hocanın yıllar süren

titiz çalışmasının eseri

PHOTO-2020-06-06-03-17-51 (1).jpg

Osmanlının İbn Arabî'si Salahaddîn-i Uşşâkî Hazretlerinin Dîvân'ı

Üftâde hazretlerinin yanındayken kaydettiği notlar...

Hüdâyî hazretlerinin seyr-ü sülûk süreci...

PHOTO-2020-06-06-03-18-03 (1).jpg

Prof. Dr. Mehmet Akkuş Hocanın yıllar süren

titiz çalışmasının sonucu

İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın 114 yıllık siyasetnamesi

İlk kez neşredildi!..

PHOTO-2020-06-06-03-18-25.jpg

Önceki sûfîlerin şiirlerinin remz perdelerini aralıyor...

2a.png

"Osmanlının İbn Arabî’si" Salahaddîn-i Uşşâkî Hazretleri

Dâhîce bir analiz

ve eleştiri dili 

1a.jpg

Felsefî düşüncenin büyük oranda seyrini değiştiren şâir-filozof