"yazıdaki varlık"ı

keşfet

Tadımlık kesitler ile iyi kitaplara göz at, kitabın kokusunu al, okumanın tadına var

 

Prof. Dr. Mehmet Akkuş Hocanın yıllar süren

titiz çalışmasının eseri

PHOTO-2020-06-06-03-17-51 (1).jpg

Osmanlının İbn Arabî'si Salahaddîn-i Uşşâkî Hazretlerinin Dîvân'ı

Dîvân - Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî

Pdf formatlı tadımlığa göz atın

Üftâde hazretlerinin yanındayken kaydettiği notlar...

Hüdâyî hazretlerinin seyr ü sülûk süreci...

PHOTO-2020-06-06-03-18-03 (1).jpg

Hüdâyî’nin Vâkıât-ı Üftâde Tercümesi

Pdf formatlı tadımlığa göz atın

Prof. Dr. Mehmet Akkuş Hocanın yıllar süren

titiz çalışmasının sonucu

İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın 114 yıllık siyasetnamesi

İlk kez neşredildi!..

PHOTO-2020-06-06-03-18-25.jpg

Kemâlü’l-Kiyâse Fî Keşfi’s-Siyase

Pdf formatlı tadımlığa göz atın

Önceki sûfîlerin şiirlerinin remz perdelerini aralıyor...

2a.png

"Osmanlının İbn Arabî’si" Salahaddîn-i Uşşâkî Hazretleri

Şiir Şerhleri - A. Salahaddîn-i Uşşâkî

Pdf formatlı tadımlığa göz atın

Dâhîce bir analiz

ve eleştiri dili 

1a.jpg

Felsefî düşüncenin büyük oranda seyrini değiştiren şâir-filozof

Nietzsche - Hüseyin Subhi Erdem

Pdf formatlı tadımlığa göz atın

Telif hakkı © 2020 Hikemiyat

Yazıdaki Varlık   

Tüm hakları saklıdır.