Hikemiyat:

Yazıdaki Varlık

Alfred North Whitehead: “Tüm bir Batı felsefe tarihi Platon’a düşülen dipnotlardan ibarettir.” dediğinde bizler, Türkiye’de, İstanbul’da yaşayan insanlar için bu söz ne anlam ifade etmişti?..

Prof. Dr. Mehmet Akkuş Hocanın yıllar süren

titiz çalışmasının eseri

Osmanlının İbn Arabî'si Salahaddîn-i Uşşâkî Hazretlerinin Dîvân'ı

Kitabın tam olarak yayınlanmış olması çok önemli. Umalım yerini bulsun...
 

Prof. Dr. İsmail Kara

 

Kargo

ücretsiz!

 

SON ÇIKANLAR

Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî

Mat Kuşe Karton Kapak

35,00₺

55,00₺

Mehmed Muizzüddîn Celvetî

Mat Kuşe Karton Kapak

23,00₺

35,00₺

İbnülemin Mahmut Kemal İnal

Mat Kuşe Karton Kapak

39,00₺

60,00₺